Viết bởi admin | 5 August, 2020 | 0 Bình luận |

Chúng ta sử dụng các phép đo để thu thập dữ liệu mà sau đó có thể sử dụng để giúp đưa ra quyết định chính xác nhằm chăm sóc đúng cách cho môi trường của chúng ta. Ví dụ: đo lường lượng chất dinh dưỡng được thêm vào đất và thuốc trừ sâu áp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 August, 2020 | 0 Bình luận |

Sự gia tăng dân số, tuổi thọ bình quân được kéo dài hơn, du lịch và thương mại quốc tế ngày càng tăng, và sự đổi mới trong y học hiện đại đang đặt ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống chăm sóc y tế. Kết quả là, các hệ thống […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 3 August, 2020 | 0 Bình luận |

An toàn thường được coi là đương nhiên, cho dù ở nhà, tại nơi làm việc hoặc khi di chuyển. Khi chúng ta ăn thức ăn, uống nước từ vòi, bật thiết bị điện, lái xe hoặc đi máy bay, sự an toàn của chúng ta phụ thuộc vào việc thực thi các luật và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 July, 2020 | 0 Bình luận |

Thương mại hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới là rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, vì sự thịnh vượng của người dân và để duy trì sự ổn định tài chính trên toàn thế giới. Các phép đo liên quan đến hầu hết các giao dịch thương mại và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 July, 2020 | 0 Bình luận |

Đo lường hợp pháp là việc áp dụng các yêu cầu pháp lý cho các công cụ đo lường và phép đo. Các phép đo chiếm một phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến nỗi chúng ta thường coi chúng là điều hiển nhiên và có thể là không để ý. […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 21 July, 2020 | 0 Bình luận |

Trước tình hình COVID-19, Ủy ban về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại (TBT) đã tổ chức cuộc họp từ ngày 13 đến 14 tháng 5 năm 2020 thông qua một thủ tục bằng văn bản, cho phép các thành viên WTO trao đổi quan điểm về 72 mối quan ngại thương mại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 July, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, Ký hiệu QCVN […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 Tham dự Hội nghị đào tạo có đại […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 22 May, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 14/5/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 May, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KHCN ngày 12/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai mô hình kiểm định lưu động và tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao chủ trì, phối hợp với trung tâm ứng dụng Khoa học […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 21,815,747
  • 3,511,338
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp