Viết bởi admin | 25 January, 2020 | 0 Bình luận |

I. TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về gia vị thực phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/466, G/TBT/N/BHR/567, G/TBT/N/KWT/525, G/TBT/N/OMN/400, G/TBT/N/QAT/563, G/TBT/N/SAU/1117, G/TBT/N/YEM/167 ngày 11/12/2019, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/01/1950,  Bác Hồ đã ký Sắc Lệnh số 08/SL  Sắc lệnh Đo lường  đánh dấu hệ đo lường là “mét hệ”. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước; những yêu cầu mới với phương châm hành động của Chính phủ  là “Kỷ cương, liêm […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 7 January, 2020 | 0 Bình luận |

Trong một phần tư thế kỷ qua, WTO đã giúp thay đổi quan hệ kinh tế quốc tế. Các quy tắc ràng buộc cho thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã tạo điều kiện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh xuyên biên giới. Kể từ năm 1995, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 6 January, 2020 | 0 Bình luận |

Tổ chức hiệp hội doanh nghiệp React, Quỹ thương mại điện tử và trang thông tin điện tử Scamadviser.com gần đây đã tổ chức một hội thảo tương tác về Tương lai của việc bảo vệ thương hiệu. Cùng với một số thương hiệu như Adidas, ASICS, Calvin Klein, Cluse, G-Star RAW, Jacob Douwe Egbert […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 4
  • 22,600,374
  • 3,543,872
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp