Bảng tuần hoàn hóa học

Người viết: - Ngày viết: Wednesday, Nov 24, 2021 | 12:58 - Lượt xem: 9

Anonymous
Nov 24, 2021 12:58 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Bảng tuần hoàn hóa học   Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn Xem ngay : Công thức hóa học của đường Saccarose, Glucose, Fructose là gì? Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) Các nguyên tố có cùng số lớp e xếp vào cùng một hàng (chu kì). Các nguyên tố có cấu hình e tương tự nhau được xếp vào cùng một cột (nhóm).   Xem ngay: Công thức hóa học của muối   Cấu tạo bảng tuần hoàn   Ô nguyên tố O-nguyen-to.jpg Mỗi nguyên tố hóa học chiếm một ô trong bảng tuần hoàn được gọi là ô nguyên tố. Số thứ tự ô nguyên tố = số hiệu nguyên tử của nguyên tố (= số e = số p = số đơn vị điện tích hạt nhân).   Xem thêm: Tính chất và công thức hóa học của rượu   Chu kì   – Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e, được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.   – Số thứ tự chu kì = số lớp e.   – Bảng tuần hoàn hiện có 7 chu kì được đánh số từ 1 đến 7: Tham khảo thêm: Bảng tuần hoàn hóa học   Chu kì 1, 2, 3: chu kì nhỏ. Chu kì 4, 5, 6, 7: chu kì lớn. Chu kì 7 chưa hoàn thành. Xem ngay:  Công thức hóa học của Axit Công thức hóa học của vàng   – Mong rằng những chia sẽ trên sẽ giúp cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của mình. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết bài viết này. Để có thể xem thêm nhiều bài viết hơn nữa hãy truy cập vào trang: bluefone.com.vn
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: