Công thức tính công suất tiêu thụ điện trong gia đình

Người viết: - Ngày viết: Wednesday, Nov 24, 2021 | 23:48 - Lượt xem: 17

Anonymous
Nov 24, 2021 11:48 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Công thức tính công suất tiêu thụ điện trong gia đình bạn được tính bằng công thức nào ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu hơn về https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/cach-tinh-cong-suat-dien-tieu-thu và các thông tin hữu ích khác nhé Tìm hiểu công suất, công suất điện tiêu thụ Công suất được hiểu theo khái niệm đơn giản như sau: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy. Nó được xác định bằng công thực hiện trong 1 đơn vị thời gia Nó đực tính bằng công thức: P =A/t Trong đó:
  • P: công suất được đo bằng (Jun/giây (J/s) hoặc Oát (W)
  • A: công thực hiện (N.m hoặc J)
  • T: thời gian thực hiện công (s)
  • Cách quy đổi sang W:
1KW= 1000W 1MW= 1.000.000W Tham khảo bài viết khác: Công thức tính công suất dòng điện Công suất điện xoay chiều: Công suất điện của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức: P = U.Icos(φu– φi) = UIcosφ​ Trong đó:​ P: công suất của mạch điện xoay chiều (W) U: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch điện xoay chiều (V) I: cường độ hiệu dụng trong mạch điện xoay chiều (A) cos φ: hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều Tham khảo bài viết khác: ​Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều được tính theo công thức sau: Điện năng tiêu thụ của mạch điện xoay chiều tương tự như của mạch điện có dòng điện không đổi, được xác định bằng biểu thức sau: W = P*t​ Trong đó:​ W: điện năng tiêu thụ (công của mạch điện) (J) P: công suất mạch điện (W) t: thời gian sử dụng điện (s) Để đo điện năng tiêu thụ của tất cả các thiết bị điện trong mạch điện xoay chiều, người ta sử dụng công tơ điện. Lúc này, điện năng tiêu thụ được tính theo đơn vị là kWh (số điện): 1 số điện = 1kWh = 1000(W).3600(s) = 3 600 000 (J).   Tham khảo bài viết khác:  
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: