kinh cầu siêu

Người viết: - Ngày viết: Friday, Sep 3, 2021 | 18:44 - Lượt xem: 34

Anonymous
Sep 03, 2021 06:44 PM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
Nguồn gốc của nghi thức cầu siêu Nguồn gốc của việc tụng kinh cầu siêu cho người chết bắt nguồn từ sự tích của Tôn giả Mục Kiền Liên. Trong Kinh có kể lại rằng khi xưa mẹ của Mục Kiền Liên là người không tin vào Tam Bảo nên bà thường phỉ báng chư tăng, sống lãng phí sa hoa, không tiết kiệm. Do đó khi chết đi bà bị đọa đày xuống cõi địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên khi ấy đã dùng phép thần thông của mình để soi khắp các cõi trời đất mới tìm thấy được mẹ mình. tụng kinh cầu siêutụng kinh cầu siêu Khi biết được mẹ mình đang phải chịu sự thống khổ nơi địa ngục, ngài đã đến cầu xin Đức Phật để tìm cách cứu mẹ. Đức Phật nói rằng nhân dịp chư Tăng sau 3 tháng an cư tịnh tiên tu tập 3 phần giới, định, tuệ, tích lũy đầy đủ công đức nên cúng dường với tâm thanh tịnh để chư Tăng chú nguyện vào phẩm vật cúng dường. Mục Kiền Liên làm theo lời Phật dạy và đã thành công cứu được mẹ mình thoát khỏi địa ngục. Kể từ đó nghi thức cầu siêu cho người chết bắt đầu được hình thành. Các Phật tử có lòng hiếu thảo noi theo tấm gương của Mục Kiền Liên để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ sớm được vãng sinh nơi cửa Phật. Chúng ta vốn dĩ không có phép thần thông nên không biết người thân của chúng ta sau khi chết sẽ đọa về đâu. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tụng kinh cầu siêu cho người chết trong thời gian thân trung ấm hoặc vào ngày rằm tháng 7 hàng năm để giúp tăng phước lành hoặc làm giảm nhẹ nghiệp báo của họ. Vì thế, sau 49 ngày, Phật tử và những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật, thì đó là điều rất tốt. Dù cầu siêu hay không, người Phật tử cũng nên tụng kinh niệm Phật để cho hiện đời mình được an lạc và đời sau cũng được an lạc. Và sau mỗi lần tụng kinh niệm Phật như thế, thì Phật tử cũng nên cầu nguyện cho hương linh thân nhân của mình, cũng như cho những vong hồn khác, rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi vị tha của người Phật tử, như thế, cũng rất là tốt đẹp vậy. Thực hiện Phật Tử Việt Nam xem thêm: https://phattuvietnam.org/loi-phat-day/
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: